شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

صاحب

+ سلام. همه صفحات اختصاصي كه درست كردم آدرسشون از بين رفته. با تغيرات قالب باز هم درست نشد.كسي ميتونه كمك كنه؟ يا علي
صاحب
89/3/10
صاحب
منتظرم دوستان.....
صاحب
بازم منتظرم
يه يکي دو هفته صفحات اختصاصي مشکل داشت .. ولي الان درست شده ... يادت باشه آخر آدرس صفخات بايد « / » رو بذاري
صاحب
از بچه هاب هيئتي انتظار داشتيما.....نشد..يا حق.بازم منتظريم
تسبیح دیجیتال
صاحب
رتبه 0
0 برگزیده
336 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صاحب عضو گروهی نیست
vertical_align_top